page header

Közvetítő szolgáltató (tárhely- vagy felhőszolgáltató) vagyok

Miért vonatkozik rám ez a szabályozás?

A közvetítő szolgáltatásokra korábban is különböző szabályok vonatkoztak. Az Európai Unió kiemelten fontosnak tartja az interneten megjelenő jogellenes tartalmak csökkentését, ezért 2024-től egy új, az előzőnél szigorúbb szabályozást vezet be a közvetítő szolgáltatók számára.

Mitől lesz szigorúbb a 2024-től hatályba lépő szabályozás a korábbinál?

A korábbi szabályok nem írtak elő kötelező bejelentési mechanizmusokat a közvetítő szolgáltatók számára, valamint az általuk tárolt, hozzáférhetővé tett és továbbított jogellenes tartalmak tekintetében csak szűk körben voltak felelősek.

Felelős lehetek-e az általam tárolt, továbbított, vagy hozzáférhetővé tett jogellenes tartalmakért?

Igen, hogyha a jogellenes tartalmat harmadik személyek a bejelentési rendszeren keresztül a tudomására hozták és a kivizsgálási kötelezettségének nem tett eleget.

Mit takar a bejelentési rendszer?

Az új szabályozás szerint a közvetítő szolgáltatók olyan ingyenes és elektronikusan hozzáférhető bejelentési rendszert kell, hogy kialakítsanak, amely lehetővé teszi, hogy harmadik személyek bejelentsenek esetleges jogellenes tartalmakat.

Ki tehet bejelentést?

Bárki, aki szerint a tartalom jogellenes.

Milyen kritériumoknak kell a bejelentési rendszernek megfelelnie?

A bejelentési rendszernek meg kell könnyítenie, hogy a bejelentő kellően pontosan, megfelelően indokolt bejelentést tudjon tenni.

Van-e bármilyen tájékoztatási kötelezettségem a bejelentő felé?

Igen, amennyiben a bejelentő az elérhetőségeit megadta, úgy a bejelentés kézhezvételét meg kell erősíteni.

Hogyan kell a bejelentéseket kivizsgálnom?

Időben, kellő gondossággal és tárgyilagosan eljárva kell a bejelentéseket kivizsgálni és döntést hozni.

Milyen döntést hozhatok a bejelentéssel érintett tartalommal kapcsolatban?

  • Amennyiben a vitatott tartalom nem jogellenes és összhangban van a felek között fennálló szerződéssel, úgy nem tesz semmilyen intézkedést a közvetítő szolgáltató.
  • Amennyiben viszont a tartalom jogellenes vagy nincs összhangban a felek közötti szerződéssel, úgy tartalommoderálást végez, amely lehet:
    • az ügyfél által nyújtott információk láthatóságának korlátozása, a tartalom eltávolítása, a tartalomhoz való hozzáférés megszüntetése vagy a tartalom hátrasorolása,
    • a pénzkifizetések felfüggesztése megszüntetése, egyéb korlátozása,
    • a szolgáltatásnyújtás teljes vagy részleges felfüggesztése, megszüntetése,
    • az ügyfél fiókjának felfüggesztése vagy megszüntetése.

Köteles vagyok indokolni a meghozott döntést?

Hogyha a közvetítő szolgáltató megállapítja a tartalom jogellenességét, úgy azt köteles indokolni a fent meghatározott kötelező tartalmi elemek beépítésével.

Mit kell tennem, ha bűncselekmény gyanúját észlelem?

Amennyiben felmerült bűncselekmény elkövetésének gyanúja, úgy tájékoztatnia kell az illetékes tagállam / tagállamok bűnüldözési vagy igazságügyi hatóságait.

Mit kell tennem, ha az ügyfél nem ért egyet a döntésemmel?

A közvetítő szolgáltató köteles a döntést követően legalább 6 hónapig hozzáférést biztosítani egy hatékony belső panaszkezelési rendszerhez, ahol a döntéssel érintett igénybe vevő elektronikus úton, ingyenesen tudja panaszát benyújtani.