page header

Tárhely vagy felhőszolgáltató ügyfele vagyok

Milyen tartalommal kapcsolatban tehetnek bejelentést?

  • A közvetítő szolgáltató által tárolt, továbbított és hozzáférhetővé tett jogellenesnek vélt tartalommal kapcsolatban.

Mit tesz a közvetítő szolgáltató a bejelentést követően?

  • Egy pártatlan vizsgálatot folytat le a vitatott tartalommal kapcsolatban és ezzel kapcsolatban hoz döntést.

Milyen kimenetele lehet az eljárásnak?

  • Amennyiben a tartalom nem jogellenes és összhangban áll a felek közötti szerződéssel, úgy nem alkalmaz semmilyen szankciót.
  • Amennyiben viszont jogellenes vagy a szerződéssel nincsen összhangban, úgy a 6. pontban meghatározott szankciókat alkalmazhatja.

Kötelező indokolni a közvetítő szolgáltató által hozott döntést?

  • Igen, a 6. pontban meghatározott módon.

Van-e bármilyen jogorvoslati lehetőségem a meghozott döntéssel szemben?

  • Igen, Önnek a döntést követően 6 hónapig van lehetősége egy belső panaszkezelési rendszeren panaszt tenni a meghozott döntéssel szemben. Emellett a panasz elbírálását követően az 9. pontban meghatározott peren kívüli vitarendezést is választhatja. Mindezek a jogorvoslati lehetőségek nem korlátozzák a perindítás lehetőségét.

Mit tehetek, amennyiben a panaszomat a közvetítő szolgáltató pozitívan bírálta el, ám a korlátozással érintett időszakban károm keletkezett?

  • Ön jogosult lesz arra, hogy a magyar kártérítési szabályoknak megfelelően kártérítést kérjen minden olyan kárért vagy veszteségért, amely amiatt keletkezett, hogy a közvetítő szolgáltató nem tartotta be az említett jogszabályi kötelezettségeit.